Prev
Next
Ksiega Gości

Wystawiamy faktury VAT

Wydarzenia w Trójmieście:
Unable to display feed at this time.
Biuro Rachunkowe


Pokaż Biuro Rachunkowe “PERFEKT” Monika WiśniewskaBez tytułu na większej mapie

 

Ty zajmij się interesami… my zajmiemy się Twoimi “papierami” :)

Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r

Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadzona jest zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Gdańska pod numerem 93244 oraz na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego Ministerstwa Finansów nr 19128/00.

Biuro nasze, z tytułu prowadzonej działalności ubezpieczone jest od odpowiedzialności cywilnej w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Gdańsku.

Gwarantujemy zachowanie całkowitej poufności w zakresie wszelkich informacji dotyczących naszych klientów, zarówno w czasie realizowanej współpracy, jak i po jej zakończeniu.

Perfekt zatrudnia wyłącznie wysoko wykwalifikowany personel – większość pracowników, w tym także osoby bezpośrednio prowadzące obsługę naszych klientów, posiadają wykształcenie w zakresie rachunkowości, a także niezbędne doświadczenie praktyczne.

 

p004_1_00

 

Świadczymy usługi w zakresie:

 • kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej wszelkich instytucji, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń i fundacji, a przede wszystkim – podmiotów gospodarczych (także z kapitałem zagranicznym), poczynając – od przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą (prowadzących uproszczone formy rozliczeń podatkowych) – po spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zobowiązane do prowadzenia tzw. pełnej księgowości);
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej przedsiębiorstw i instytucji (o dowolnej strukturze organizacyjnej, statusie prawnym itd.), z uwzględnieniem specyfiki wewnętrznych przepisów płacowych. W przypadkach wymaganych stosownymi przepisami sporządzamy i przekazujemy deklaracje ZUS w formie elektronicznej;
 • dokonywanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych. Reprezentujemy swoich zleceniodawców we wszystkich kontaktach z urzędami skarbowymi i organami ZUS;
 • sporządzania bilansów i przygotowania ich oraz niezbędnych dokumentów księgowych, do badania przez biegłych rewidentów;

Księgowość

 • sporządzanie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie księgowości w pełnym zakresie,
 • prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych,
 • wyprowadzanie zaległości,
 • przygotowanie przelewów na poszczególne podatki .

ZUS

 • przygotowanie, przekazanie druków zgłoszeniowych i wyrejestrowań płatnika składek oraz osób podlegających do ubezpieczeń,
 • prowadzenie rozliczeń miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wraz z raportami – w tym RMUA,
 • rozliczenie zwolnień lekarskich wraz z kompletem dokumentacji,
 • wszystkie dokumenty rozliczeniowe, przekazywane są do ZUS w formie elektronicznej – poza obowiązującymi drukami składanymi w formie papierowej,
 • przygotowanie przelewów na poszczególne fundusze,
 • wypełnienie wniosków do zasiłków wypłacanych przez ZUS,
 • sporządzanie korekt

Kadry i płace

 • sporządzanie i prowadzenie akt osobowych,
 • nadzór nad szkoleniami BHP, P.POŻ i badaniami pracowników,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń i ewidencji obecności w pracy,
 • sporządzanie list płac (skrócone i szczegółowe),
 • sporządzanie umów zleceń i o dzieło,
 • wyliczenie wynagrodzeń za czas choroby,
 • sporządzanie rocznych informacji o wysokości osiągniętego dochodu oraz pobranych zaliczek,
 • przygotowanie przelewów na poszczególne podatki i wynagrodzenia.

Inne

 • rejestracja i likwidacja firmy,
 • zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowego Urzędu Pracy,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z US lub ZUS,
 • sporządzanie not korygujących,
 • rozliczenia delegacji krajowych i zagranicznych firm wg potrzeb klienta,
 • oraz inne czynności związane z działalnością gospodarczą.

Nasze ceny mieszczą się na poziomie średnich cen stosowanych przez biura rachunkowe o podobnie wysokiej jakości usług. Są one uzgadniane negocjacyjnie – stosownie do pracochłonności, po szczegółowym ustaleniu ze zleceniodawcą zakresu usług. Zakres ten, zasady i warunki współpracy, a także wzajemne – wynikające z niej – zobowiązania, są określane w szczegółowej umowie, zabezpieczającej interesy obu stron.

 

Ty zajmij się interesami… my zajmiemy się Twoimi “papierami” :)

Zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dane teleadresowe:

Biuro Rachunkowe PERFEKT
80-296 Gdańsk
ul. Na Wzgórzu 1
NIP 583-145-45-51
tel./fax: (58) 340 35 49, (58) 340 35 59
tel. 503 062 482

Jeżeli jesteś zaiteresowany współpracą napisz do nas: biuro@perfektbiuro.pl

Dewizą naszej działalności jest…

Dbałość o bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów.

Dbamy o klienta i w pełni utożsamiamy się z jego interesami.
Długoletnie doświadczenie oraz wysoki poziom merytoryczny pozwala na zagwarantowanie usług na najwyższym pozimie, wyrażających się między innymi szczegółową weryfikacją każdego dokumentu księgowego i zdarzenia gospodarczego pod względem zgodności z polskimi przepisami podatkowymi.

Niech każdy robi to, co potrafi najlepiej…
Ty zajmij się interesami… my zajmiemy się Twoimi “papierami” :)

©2013 Perfekt Apartament. All rights reserved.
Design: